افزایش سهم حقیقی ها در صندوق های سرمایه گذاری

گروه بورس : با رسیدن تعداد صندوق های سرمایه گذاری به عدد ١٤ , سهم سرمایه گذاران حقیقی در صندوق ها به ٥٠ درصد رسید .
ایمان مقدسیان , کارشناس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس گفت : با ورود صندوق سرمایه گذاری بانک اقتصاد نوین تعداد سرمایه گذاران حقیقی صندوق های سرمایه گذاری به ٦٣٠ نفر رسید که این افراد نزدیک به ٥٠ درصد از واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها را در اختیار دارند .