دومین نمایشگاه تخصصی بورس , بانک و خصوصی سازی

کارگزاری حافظ حضور شما میهمانان عزیر را به دومین نمایشگاه تخصصی بورس , بانک و خصوصی سازی گرامی می دارد . 
مکان : نمایشگاه بین المللی تهران سالن ٣٨ غرفه ١٧
زمان : ١٠ الی ١٣ اسفند ماه ١٣٨٧