آگهی دعوت به مجمع مورخ 1398/02/10

بدینوسیله ازکلیه دارندگان واحد­های سرمایه‏گذاری ممتاز محترم صندوق سرمایه‏گذاری مشترک کارگزاری حافظ دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع صندوق ساعت 15:00 روز سه­شنبه مورخ 10/02/1398 به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از ظفر خیابان بابک بهرامی، پلاک9، طبقه 5 تشکیل می­گردد حضور بهم رسانند. لذا خواهشمند است نماینده محترم خود را جهت حضور در مجمع به همراه معرفی نامه، مدارک هویتی برابر اصل شده و قبولی سمت ارکان معرفی فرمایید.

 

دستور جلسه:

1- تصمیم­گیری در خصوص تغییر نحوه­ی محاسبه هزینه­های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی؛

2- سایر موارد؛
 


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل