آگهی دعوت به مجمع (سالیانه) مورخ 1398/03/25

احتراماً بدینوسیله از کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و ارکان محترم صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری حافظ دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع سالیانه صندوق که در روز یکشنبه مورخ 1399/03/25 ساعت 00 : 14 در محل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ، واقع در خیابان ولیعصر، بالاتر از ظفر، خیابان بابک بهرامی، پلاک 9، طبقه پنجم برگزار می‌گردد حضور بهم رسانند؛ لذا خواهشمند است نماینده محترم خود را جهت حضور در مجمع صندوق به همراه معرفی‌نامه، مدارک هویتی برابر اصل شده و قبولی سمت ارکان معرفی فرمایید.


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل