اطلاع رسانی در خصوص برگزاری مجمع تمدید دوره فعالیت صندوق و به روز رسانی محاسبات نرم افزار

به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم میرساند مجامع صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ مورخ 1399/11/11، با موضوع 

  1. تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق
  2. تصمیم گیری در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق

در تاریخ 1399/11/14 برگزار گردیده است. لازم به ذکر است به روز رسانی محاسبات صندوق بعد از این تاریخ، به محض تایید مجامع مذکور توسط سازمان بورس و اوراق بهادار انجام خواهد شد.