دعوت مجدد به مجمع عمومی عادی سالیانه

پیرو دعوتنامه مورخ ٣٠/٠٢/١٣٩٧ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری حافظ جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ٢٩/١٢/١٣٩٦، به استحضار می‌رساند به دلیل عدم حضور دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز (مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد)، مجمع مذکور به حد نصاب نرسید، لذا مطابق قانون تجارت که می‌بایست فاصله زمانی برگزاری مجمع جدید حداکثر ١٤ روز باشد، در نتیجه مجمع صندوق فوق الذکر در تاریخ ٢٣/٠٣/١٣٩٧  با دستور جلسات ذیل برگزار می‌گردد:
١-    استماع گزارش عملکرد سالانه مدیر صندوق؛
٢-    تصویب صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ٢٩/١٢/١٣٩٦صندوق؛
٣-    تصمیم‌گیری درخصوص انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار؛
٤-    تصمیم‌گیری درخصوص انتخاب حسابرس صندوق؛
٥-    سایر موارد؛