حاضرین در مجمع مورخ ١٣٩٧/٠٣/٢٣

حاضرین در مجمع مورخ ٢٣/٠٣/١٣٩٧
رئیس مجمع: جناب آقای رضا کوهشاری (نماینده صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد- مؤسس صندوق) 
ناظر اول مجمع: جناب آقای علی اکبر شوره کندی (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار)
ناظر دوم مجمع: سرکار خانم مینا شریعت (نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تأمین سرمایه نوین- متولی صندوق) 
دبیر مجمع: سرکار خانم سودابه قلمداران