مجمع صندوق(تغییرات امیدنامه)

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ در روز چهارشنبه مورخ ٢٣/٠٣/١٣٩٧ رأس ساعت ١٣:٣٠ در محل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ، واقع در تهران-خیابان ولیعصر-بالاتر از ظفر- خیابان بابک بهرامی- پلاک ٩-طبقه پنجم با حضور ١٠٠ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:
١- تصمیم¬گیری در خصوص اصلاح شرایط خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت مطابق با ابلاغیۀ شمارۀ ١٢٠٢٠٠٨٨ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار؛

٢- انجام اصلاحات لازم در توضیحات جدول ذیل ترکیب دارایی¬ها مطابق با مفاد ابلاغیۀ شمارۀ ١٢٠٢٠٠٩٧ مدیرت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار؛
 
٣-    انتخاب حسابرس صندوق؛
تصمیمات مجمع:
١- در بند ٢-٢-٥ امیدنامه عبارت " به تشخیص مدیر، یکی از مؤسسات معتبر بازخرید آنها را قبل از سر رسید تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد" به شرح " در یکی از بورس¬ها قابل معامله باشد" تغییر یافت.

٢- توضیحات جدول ذیل بند ٢-٣ امیدنامه مربوط به جدول ترکیب دارایی¬ها به شرح ذیل اصلاح گردید:

١.    رعایت نصاب حداقل سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام در  صندوق‌های سرمایه‌گذاری  و نصاب حداکثر سرمایه¬گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی در ٦٠ روز آغاز فعالیت صندوق و همچنین در دورۀ تصفیۀ صندوق الزامی نیست.
٢.    در جدول ترکیب دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و مختلط، فقط یک سهم منتشره از سوی یک ناشر می‌تواند تا ١٥% از کل دارایی صندوق را تشکیل دهد.
٣.    منظور از سرمایه‌گذاری صندوق‌ها در سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، آن دسته از صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که مطابق مقررات، ابلاغیه‌ها، اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌های سازمان امکان سرمایه‌گذاری صندوق در آن‌ها وجود دارد.
٤.    صندوق¬های سرمایه¬گذاری صرفاً مجاز به سرمایه¬گذاری در اوراق اختیار فروش تبعی حداکثر به میزان ٥% از حجم هر یک از اوراق اختیار فروش تبعی منتشره هستند. چنانچه اوراق اختیار فروش تبعی منتشره دارای ذینفع واحد باشد، صندوق سرمایه¬گذاری مجاز به سرمایه¬گذاری در یکی از اوراق اختیار فروش تبعی با شرایط مذکور خواهد بود. 

٣-    مؤسسه حسابرسی آزموده‌کاران به عنوان حسابرس برای مدت یکسال انتخاب گردید.