سجام چیست؟

    سجام چیست؟
سجام یک سامانه زیر ساختی در بازار سرمایه است که تمام فعالان این بازار از جمله دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه¬گذاری مشترک کارگزاری حافظ، فقط یک بار برای همیشه اطلاعات خود را در آن ثبت خواهند کرد.
از طریق این سامانه اطلاعات هویتی، شماره حساب، شماره موبایل، آدرس الکترونیکی و محل اقامت دایمی فرد ثبت می‌شود. از آن به بعد هیچ نهاد مالی نیازی به دریافت مجدد اطلاعات دارنده واحد سرمایه‌گذاری صندوق و یا سهامداران ندارد.
ثبت نام سرمایه‌گذاران در سامانه سجام از اوایل تیرماه ١٣٩٧ آغاز شده است.