اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/12/12
کل خالص ارزش دارائی ها 1,994,479,158,774 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 11,048,032 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 11,048,032 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 11,123,540 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 180,528

تاریخ آغاز فعالیت:

1387/01/05

مدیر صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري هدف حافظ

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پور

مدیر ثبت:

كارگزاري حافظ

مدیران سرمایه گذاری:

احسان خاتوني داريان، مهدي خاكسار كهنه شهري، حسين پارساسرشت

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مالي آزموده كاران