لینکهای مرتبط
.
آخرین اخبار و اطلاعیه های صندوق سرمايه گذاري مشترک کارگزاري حافظ
سجام چیست؟
 سجام چیست؟ سجام یک سامانه زیر ساختی در بازار سرمایه است که تمام فعالان این بازار از جمله دارندگان ...
ادامه ...

مجمع صندوق(تغییرات امیدنامه)
مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ در روز چهارشنبه مورخ ٢٣/٠٣/١٣٩٧ رأس ساعت ١٣:٣٠ در محل شر ...
ادامه ...

مجمع صندوق (تغییرات اساسنامه)
مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ در روز چهارشنبه مورخ ٢٣/٠٣/١٣٩٧ رأس ساعت ٠٠:١٣ در محل ش ...
ادامه ...

مجمع سالیانه صندوق
مجمع سالیانه صندوق سرمایه¬گذاری مشترک کارگزاری حافظ در روز چهارشنبه مورخ ٢٣/٠٣/١٣٩٧ رأس ساعت ٠٠:١٢ د ...
ادامه ...

صندوق سرمايه گذاري مشترک کارگزاري حافظ در یک نگاه
تاریخ آغاز فعالیت : ٢١/١٢/١٣٨٦
مدیر صندوق : شركت مشاور سرمايه گذاري هدف حافظ
متولی صندوق : شركت مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين
ضامن نقد شوندگی : ندارد
ضامن سودآوری : ندارد
مدیران سرمایه گذاری : احسان خاتونی داریان
حسابرس : موسسه حسابرسي و خدمات مالي آزموده كاران
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ (٣٠/١٠/١٣٩٧)
كل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : ١٠٨,٢٩٣,٥٠٠,٢٤٥
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١٥,٦٦٩,٣٠١
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١٥,٥١٧,٠٥١
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١٥,٥١٧,٠٥١
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران : ٦,٩٧٩