اخبار

عنوان تاریخ درج
عدم برگزاری مجمع عمومی مورخ 1400/04/06 1400/04/06
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1400/04/06 ساعت 15:00 1400/03/26
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/11/29 1399/12/02
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/11/29 ساعت 14:00 1399/11/28
اطلاع رسانی در خصوص برگزاری مجمع تمدید دوره فعالیت صندوق و به روز رسانی محاسبات نرم افزار 1399/11/20
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/11/11 1399/10/30
تصمیمات مجمع مورخ 1399/07/19 1399/07/28
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/07/19 1399/07/19
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/07/19 1399/07/08
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/03/29 1399/03/29
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/03/25 1399/03/25
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/03/29 1399/03/18
آگهی دعوت به مجمع (سالیانه) مورخ 1398/03/25 1399/03/10
اسامی حاضرین در مجامع مورخ 1398/11/20 (تغییرات امیدنامه ای و اساسنامه ای) 1398/11/20
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1398/11/20(تغییرات امیدنامه) 1398/11/06
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1398/11/20(تغییرات اساسنامه) 1398/11/06
امکان سرمایه گذاری صندوق در سهام شرکت های پذیرفته شده بازار پایه 1398/09/30
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1398/9/9 1398/09/09
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1398/09/09 1398/09/09
نامه مهم سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با لزوم ثبت نام سرمایه گذاران صندوق ها در سامانه سجام 1398/09/05
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1398/09/09 1398/08/28
تجزیه واحد های صندوق پیرو مجمع مورخ 1398/05/05 1398/07/06
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/05/05(تغییرات امیدنامه) 1398/05/16
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1398/05/05 1398/05/05
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1398/05/05 1398/05/02
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1398/04/10 1398/04/10
آگهی دعوت به مجمع (سالیانه) مورخ 1398/04/10 1398/03/27
صورتجلسه مجمع مورخ1397/12/18تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق 1398/02/21
صورتجلسه مجمع 1398/02/10(تغییرات امیدنامه) 1398/02/21
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1398/02/10 1398/02/10
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1398/02/10 1398/01/31
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/12/08(تغییرات اساسنامه) 1397/12/20
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1397/12/08 1397/12/08
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1397/12/08 1397/11/28
سجام چیست؟ 1397/05/15
مجمع صندوق (تغییرات اساسنامه) 1397/05/08
مجمع سالیانه صندوق 1397/05/08
مجمع صندوق(تغییرات امیدنامه) 1397/05/08
حاضرین در مجمع مورخ ١٣٩٧/٠٣/٢٣ 1397/03/23
دعوت مجدد به مجمع عمومی عادی سالیانه 1397/03/21
تنفس مجمع 1397/03/09
مجمع صندوق 1397/02/03
مجمع 1396/02/30
مجمع سالیانه صندوق 1395/03/19
اعلام شماره حساب و شماره شبای صندوق 1394/11/20
اطلاع رسانی در خصوص تمدید عمر صندوق و تغییر متولی صندوق 1392/02/11
تغییرات جدید امیدنامه 1391/07/25
اختتامیه دومین نمایشگاه تخصصی بورس , بانک و خصوصی سازی 1387/12/17
دومین نمایشگاه تخصصی بورس , بانک و خصوصی سازی 1387/12/11
صندوق های سرمایه گذاری مشترک 1387/11/06
افزایش سهم حقیقی ها در صندوق های سرمایه گذاری 1387/10/28
برنامه آموزشی سه روزه صندوق های سرمایه گذاری مشترک 1387/10/21
بهبود وضعیت اطلاع رسانی صندوق های سرمایه گذاری دوشنبه ٢٠آبان٨٧ 1387/08/21
مزیت نسبی صندوق های سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران غیر حرفه ای 1387/08/18
نقدشوندگی صندوق های سرمایه گذاری 1387/08/18
دستور العمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری اصلاح شد 1387/08/18
NAV صندوق 1387/08/13
ارزش سیزده صندوق سرمایه گذاری در سهام فعال در بازار سرمایه 1387/08/12
مقایسه عملکرد صندوق های سرمایه گذاری و بازار در شش ماه اول سال ٨٧ 1387/08/06
صندوق های سرمایه گذاری بورس احتمال ضرر را به حداقل می رسانند 1387/08/06
تغییرات امیدنامه 1387/08/05
ارزش صندوق‌های سرمایه‌گذاری به بیش از ۵/۱۲ میلیارد تومان رسید 1387/06/03
بورس تهران در صدر بورس‌هاي دنيا قرار گرفت 1387/06/03