اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1403/04/03
کل خالص ارزش دارایی ها 1,938,762,940,402 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 22,284,375 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 22,284,375 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 22,416,105 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 87,001

تاریخ آغاز فعالیت:

1387/01/05

مدیر صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري هدف حافظ

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت رهيافت و همكاران

مدیر ثبت:

كارگزاري حافظ

مدیران سرمایه گذاری:

شادي چگني، علي اصغر تميزي، پوريا عاشوري

حسابرس:

موسسه حسابرسي رازدار