شرایط استفاده

توافق میان کاربر و صندوق سرمایه‌گذاری حافظ

پایگاه اینترنتی صندوق سرمایه‌گذاری حافظ شامل صفحات اینترنتی متعددی است که توسط صندوق سرمایه‌گذاری حافظ اداره می‌شود.

پایگاه اینترنتی صندوق سرمایه‌گذاری حافظ در خدمت شماست مشروط بر اینکه شما قواعد، شرایط و تذکرات یادشده در اینجا را بدون حک و اصلاح بپذیرید. استفاده شما از پایگاه اینترنتی صندوق سرمایه‌گذاری حافظ شامل موافقت شما با تمامی این قواعد، شرایط و تذکرات است.

اصلاح شرایط استفاده

صندوق سرمایه‌گذاری حافظ حق تغییر قواعد، شرایط و تذکراتی که طبق آنها پایگاه اینترنتی صندوق سرمایه‌گذاری حافظ خدمت رسانی می‌کند را محفوظ می‌دارد؛ تغییراتی که شامل مسئولیت‌های مرتبط با استفاده پایگاه اینترنتی صندوق سرمایه‌گذاری حافظ است و البته به این موارد محدود نیست.

لینک به سایت ثالث

پایگاه اینترنتی صندوق سرمایه‌گذاری حافظ ممکن است شامل لینک‌هایی به سایر سایت‌ها باشد (تحت عنوان «سایت‌های لینک شده»). سایت‌های لینک شده تحت کنترل صندوق سرمایه‌گذاری حافظ نیستند و صندوق سرمایه‌گذاری حافظ مسئول محتوای هیچ یک از سایت‌های لینک شده نیست؛ اعم از لینک‌های موجود در سایت‌های لینک شده، یا تغییرات و بروز رسانی‌های سایت‌های لینک شده. صندوق سرمایه‌گذاری حافظ مسئولیتی در قبال درآمدزایی اینترنتی یا هرگونه انتقال دریافت‌شده توسط سایت‌های لینک شده ندارد. صندوق سرمایه‌گذاری حافظ تنها به‌منظور تسهیل امر، این لینک‌ها را برای شما فراهم می‌کند و ثبت لینک‌ها در سایت به منزله تایید آن سایت یا تایید امور مرتبط با گردانندگان آنها توسط صندوق سرمایه‌گذاری حافظ نیست.

ممنوعیت استفاده غیرقانونی

به‌عنوان یکی از شرایط استفاده شما از پایگاه اینترنتی صندوق سرمایه‌گذاری حافظ، شما به صندوق سرمایه‌گذاری حافظ ضمانت می‌دهید که پایگاه اینترنتی صندوق سرمایه‌گذاری حافظ را به منظور کاربردهای غیرقانونی یا منع‌شده توسط قواعد، شرایط و تذکرات به کار نخواهید برد. شما مجاز نخواهید بود که پایگاه اینترنتی صندوق سرمایه‌گذاری حافظ را در مسیری که ممکن است منجر به تخریب، از کار افتادن، بالا رفتن ترافیک بیش از حد یا آسیب‌رسانی به پایگاه اینترنتی صندوق سرمایه‌گذاری حافظ شود و یا با استفاده دیگر اعضا از پایگاه اینترنتی صندوق سرمایه‌گذاری حافظ تداخل داشته باشد، به کار ببرید. شما مجاز به دستیابی یا تلاش برای دستیابی به مطالب و اطلاعات از طریق مسیرهایی که عمدا از جانب پایگاه اینترنتی صندوق سرمایه‌گذاری حافظ برای چنین امری تعبیه نشده، نیستید.

شرایط استفاده از خدمات ارتباطی

پایگاه اینترنتی صندوق سرمایه‌گذاری حافظ ممکن است شامل خدمات این موارد باشد: تابلو اعلانات، محیط‌های چت (گپ)، گروه‌های خبری، فروم‌ها، اجتماعات (Communities)، صفحات اینترنتی شخصی، روزشمارها و/یا سایر تسهیلات پیام و ارتباطات که به منظور توانمندسازی شما برای ارتباط با عموم افراد یا گروه‌ها طراحی شده است (روی هم رفته: «خدمات ارتباطی»). شما موافقت می‌کنید که خدمات ارتباطی را تنها به منظور پست، ارسال و دریافت پیام‌ها و مطالب حقیقی و مرتبط با خدمات ارتباطی به کار گیرید. به‌عنوان مثال، و البته نه به منظور حصر موارد، شما موافقت می‌کنید که به هنگام استفاده از خدمات ارتباطی، از موارد زیر خودداری کنید:

صندوق سرمایه‌گذاری حافظ اجباری برای رصد کردن خدمات ارتباطی ندارد. با این حال، صندوق سرمایه‌گذاری حافظ حق بازبینی مطالب پست‌شده در خدمات ارتباطی و حذف هر نوع مطلبی بنا بر صلاحدید خود را برای خود محفوظ می‌دارد. صندوق سرمایه‌گذاری حافظ حق از بین بردن امکان دسترسی شما به برخی یا تمام خدمات ارتباطی در هر زمانی بدون اطلاع ِ شما ـ به هر دلیلی ـ را برای خود محفوظ می‌دارد.

صندوق سرمایه‌گذاری حافظ در هر زمانی حق افشای هرنوع اطلاعات ضروری‌ به منظور اقناع قوانین پذیرفته‌شده، رویه‌ها، فرایندهای قانونی یا درخواست‌های دولتی و یا به منظور ویرایش، ممانعت از پست کردن و یا حذف هرگونه اطلاعات و مطلبی را ـ به‌طور کلی یا جزیی ـ بنا بر صلاحدید خود برای خود محفوظ می‌دارد.

همیشه به هنگام انتشار هرگونه اطلاعات مربوط به هویت شخصی خودتان یا فرزندان‌تان در خدمات ارتباطی احتیاط را رعایت کنید. صندوق سرمایه‌گذاری حافظ محتوا، پیام‌ها و یا اطلاعات یافته شده در هر یک از سرویس‌های خدماتی را کنترل یا تایید نمی‌کند؛ بنابراین، صندوق سرمایه‌گذاری حافظ هرگونه مسئولیت پیرامون خدمات ارتباطی و همچنین هر نوع فعالیت حاصله از حضور شما در خدمات ارتباطی را رد می‌کند. مدیران و میزبانان سخنگوهای تایید‌شده صندوق سرمایه‌گذاری حافظ نیستند و دیدگاه‌های آنها، لزوما بازتاب‌دهنده دیدگاه‌های صندوق سرمایه‌گذاری حافظ نیست.

مطالب بارگذاری‌شده در یکی از خدمات ارتباطی، ممکن است تحت محدودیت‌هایی برای استفاده، بازتولید و/یا انتشار باشند. در صورت دانلود این مطالب، شما در رعایت این محدودیت‌ها مسئول هستید.

مطالبی که برای صندوق سرمایه‌گذاری حافظ فراهم شده است و یا در پایگاه‌های اینترنتی صندوق سرمایه‌گذاری حافظ نشر داده شده‌اند

صندوق سرمایه‌گذاری حافظ ادعای مالکیت مطالبی که شما در صندوق سرمایه‌گذاری حافظ فراهم کرده‌اید (شامل فیدبک‌ها و پیشنهاد‌ها)، پست یا بارگذاری کرده‌اید یا هریک از صفحات پایگاه اینترنتی صندوق سرمایه‌گذاری حافظ یا خدمات مربوطه به آن وارد یا تایید کرده‌اید (روی هم رفته: تاییدات)، ندارد. با این حال، با پست کردن، بارگذاری کردن، وارد کردن، فراهم کردن و یا تایید کردن تاییدات خود، شما این امتیاز را به صندوق سرمایه‌گذاری حافظ و شرکت‌های وابسته آن داده‌اید تا تاییدات شما را در ارتباط با اعمال کسب و کار اینترنتی خود (شامل ـ بدون حصر موارد ـ حق: کپی، توزیع، انتقال، نمایش عمومی، اجرای عمومی، بازتولید، ویرایش، ترجمه و تغییر قالب تاییدات شما) به کار گیرند و نام شما را در ارتباط با تاییدات‌تان منتشر کند.

همان‌گونه که در اینجا آمده است، هیچ‌گونه خسارتی در قبال استفاده از تاییدات شما پرداخت نخواهد شد. صندوق سرمایه‌گذاری حافظ الزامی برای انتشار یا استفاده تاییداتی که شما فراهم کرده‌اید ندارد و ممکن است در هر زمانی تاییدات شما را به صلاحدید خود از بین ببرد.

با انتشار، بارگذاری، ورود، فراهم کردن و تایید تاییدات‌تان، شما ضمانت و همچنین ابراز می‌کنید که مالکیت یا اختیار تمامی حقوق مربوط به تاییدات خود (شامل ـ بدون حصر موارد ـ تمامی حقوق لازم به منظور فراهم کردن، انتشار، بارگذاری، ورود و تایید تاییدات‌تان) را که در این بخش یاد شده، را عهده‌دار هستید.

سلب مسئولیت

اطلاعات، نرم‌افزار، تولیدات، و خدماتی که در پایگاه اینترنتی صندوق سرمایه‌گذاری حافظ موجود یا قابل دسترسی است ممکن است شامل اشکالات تایپی باشد. در این باب، تغییرات به‌طور دوره‌ای افزوده خواهد شد. صندوق سرمایه‌گذاری حافظ و/یا پشتیبانان آن ممکن است بهسازی‌ها و/یا تغییراتی در پایگاه اینترنتی صندوق سرمایه‌گذاری حافظ در هر زمانی ایجاد کنند. پیشنهادهای دریافت‌شده از طریق پایگاه اینترنتی صندوق سرمایه‌گذاری حافظ نمی‌بایست در تصمیمات مالی، حقوقی، درمانی و شخصی مورد اتکا قرار گیرند و لازم است به منظور دریافت پیشنهادهای خاص و متناسب با وضعیت خود، با افراد متخصص و مناسب مشورت کنید.

صندوق سرمایه‌گذاری حافظ و/یا پشتیبانان آن هیچ گونه اظهاری پیرامون مناسب بودن، قابل اعتماد بودن، بهنگام بودن و دقت اطلاعات، نرم‌افزارها، محصولات، خدمات و تصاویر مرتبط ِ موجود در پایگاه اینترنتی صندوق سرمایه‌گذاری حافظ برای هرگونه کاربردی نخواهند داشت. تا حد نهایی مجاز شناخته‌شده توسط قوانین اعمال‌شده، تمامی اطلاعات، نرم‌افزارها، محصولات، خدمات و تصاویر مرتبط «به‌عنوان آن‌چه هست» و بدون هیچ نوع تضمینی مهیا شده‌اند. صندوق سرمایه‌گذاری حافظ و/یا پشتیبانان آن در اینجا تمامی ضمانت‌های مربوط به این اطلاعات، نرم‌افزارها، محصولات، خدمات و تصاویر مربوطه (شامل تمام ضمانت‌های ضمنی مربوط به خرید و فروش، تناسب با یک مقصود خاص، عنوان و نفی نقض قوانین) را سلب می‌کند.

تا حد نهایی مجاز شناخته‌شده توسط قوانین اعمال‌شده، در هیچ واقعه‌ای صندوق سرمایه‌گذاری حافظ و/یا پشتیبانان آن برای تخریب‌های مهم، خاص، تصادفی، تنبیهی، مستقیم یا غیرمستقیم یا هرگونه تخریبی (شامل ـ بدون حصر موارد ـ تخریب به شکل از دست دادن کاربری، اطلاعات یا منافع به شکلی که ناشی از استفاده یا اجرای پایگاه اینترنتی صندوق سرمایه‌گذاری حافظ باشد یا ناشی از تاخیر یا ناتوانی در کاربری پایگاه اینترنتی صندوق سرمایه‌گذاری حافظ یا خدمات مرتبط یا عدم موفقیت در ارائه سرویس باشد؛ یا برای هر اطلاعات، نرم‌افزار، محصولات، خدمات و تصاویر مربوطه‌ای که از طریق پایگاه‌ اینترنتی صندوق سرمایه‌گذاری حافظ به دست آمده است) یا ناشی از استفاده از پایگاه اینترنتی صندوق سرمایه‌گذاری حافظ باشد، چه بر پایه قرارداد، شبه‌جرم، غفلت باشد و چه در سایر موارد، حتی اگر صندوق سرمایه‌گذاری حافظ یا پشتیبانان آن نسبت به امکان تخریب هشدار داده شده باشند. از آن‌جا که برخی دادگاه‌ها اجازه انحصار و تحدید مسئولیت مربوط به تخریب‌های اتفاقی یا مهم را نمی‌دهند، تحدید یادشده ممکن است برای شما کارآمد نباشد. اگر شما نسبت به هر بخشی از پایگاه اینترنتی صندوق سرمایه‌گذاری حافظ یا هر پاره از این شرایط استفاده، احساس نارضایتی دارید، تنها راه چاره شما این است که به کارگیری پایگاه اینترنتی صندوق سرمایه‌گذاری حافظ را متوقف کنید.

اطلاعات تماس : hzfund@hadafhafez.com

فسخ/تحدید دسترسی

صندوق سرمایه‌گذاری حافظ به صلاحدید خود حق فسخ دسترسی شما به پایگاه اینترنتی صندوق سرمایه‌گذاری حافظ و خدمات مرتبط یا هر بخش وابسته به آن را در هر زمانی ـ بدون اعلان قبلی ـ برای خود محفوظ می‌دارد. عمومی تا حد نهایی‌ای که توسط قانون مجاز شمرده شده است، این توافق‌نامه توسط قانون جرائم رایانه ای جمهوری اسلامی ایران کنترل می‌شود و شما در اینجا نسبت به اینکه در نزاع‌های برآمده و مرتبط با استفاده از پایگاه اینترنتی صندوق سرمایه‌گذاری حافظ به مراجع ذیصلاح مراجعه شود، اعلام رضایت می‌کنید. استفاده از پایگاه اینترنتی صندوق سرمایه‌گذاری حافظ در هر حوزه قضایی که به مواد یادشده در این متن (شامل ـ بدون حصر موارد ـ همین بند) تاثیر نمی‌دهد، تاییدناشده است. شما موافقت می‌کند که به موجب توافق حاصله در استفاده از پایگاه اینترنتی صندوق سرمایه‌گذاری حافظ، هیچ‌گونه معامله مشترک، هم‌کاری، استخدام یا رابطه نمایندگی بین شما و صندوق سرمایه‌گذاری حافظ وجود ندارد. اجرای این توافق‌نامه از جانب صندوق سرمایه‌گذاری حافظ موقوف است به قوانین موجود و فرایند‌های قانونی و هیچ بند موجود در این توافق‌نامه ابطال‌کننده حق صندوق سرمایه‌گذاری حافظ برای برآورده کردن درخواست‌های اجبار قانونی، دادگاهی و دولتی و یا الزامات مرتبط با استفاده شما از پایگاه اینترنتی صندوق سرمایه‌گذاری حافظ و یا اطلاعات مرتبط با آن استفاده که توسط صندوق سرمایه‌گذاری حافظ فراهم یا گردآوری شده، نیست. اگر مشخص شد که بخشی از این توافق‌نامه (مثل سلب ضمانت‌ها یا تحدید مسئولیت‌ها) غیرمعتبر است یا با قوانین اعمال‌شدنی در تعارض است، ماده غیرقابل اجرا و غیرمعتبر، توسط یک ماده معتبر و قابل اجرا که بیشترین هماهنگی با ماده اصلی را دارد، لغو می‌شود و بقیه توافق‌نامه نافذ باقی خواهد ماند. به جز مواردی که در اینجا مشخص شده، این توافق‌نامه تمام توافقات میان کاربر و صندوق سرمایه‌گذاری حافظ مرتبط با پایگاه اینترنتی صندوق سرمایه‌گذاری حافظ را شامل می‌شود و تمام توافقات همزمان یا قبلی مرتبط با این پایگاه ـ اعم از الکترونیکی، شفاهی و کتبی ـ میان کاربر و صندوق سرمایه‌گذاری حافظ را ملغی می‌کند. یک نسخه چاپ‌شده از این توافق‌نامه و تمام تذکرات بیان‌شده در قالب الکترونیکی، در اقدامات اداری و حقوقی مرتبط با این توافق‌نامه به همان شیوه‌ای مورد قبول خواهد بود که سایر مدارک کسب و کار به‌صورت چاپ‌شده تولید و نگهداری می‌شوند. این یک اظهار صریح خطاب به طرفین است که این توافق‌نامه و تمام مدارک مرتبط با آن، به زبان انگلیسی تنظیم شده است.

کپی‌رایت و تذکرات مرتبط به علامت تجاری:

تمام محتوای پایگاه اینترنتی صندوق سرمایه‌گذاری حافظ «کپی‌رایت» توسط صندوق سرمایه‌گذاری حافظ و/یا پشتیبانان آن است. تمامی حقوق محفوظ است.

علائم تجاری

نام‌های شرکت‌های واقعی و همچنین محصولاتی که در اینجا ذکر شد، ممکن است جزو علائم تجاری مربوط به صاحبانشان باشد. شرکت‌ها، سازمان‌ها، محصولات، افراد و وقایع تصویر‌شده در اینجا خیالی هستند و هیچ ارتباطی با شرکت، سازمان، محصول، فرد یا واقعه‌ای حقیقی موردنظر نبوده و قابل استنتاج نیست.

تمام حقوقی که صریحا اعطا نشده، محفوظ است.