امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق سرمایه‌گذاری حافظ در تاریخ 1386/12/21 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل ١٠ بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/02/10
(5)تغییرات امید نامه
(4)تغییرات امید نامه
(3)تغییرات امید نامه
(2)تغییرات امید نامه
(1)تغییرات امید نامه
تغییرات امید نامه
تغییرات امید نامه مجمع 05/07/1393
تغییرات امید نامه مجمع 29/04/1394
مصوبات مجمع صندوق مورخ25/12/1394
صورتجلسه مجمع مورخ 1396/03/08
صورتجلسه مجمع مورخ 1396/04/20
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ مورخ 1396/10/19
صورتجلسه مجمع مورخ 1396/11/14
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/03/23