تماس با ما

تهران-خیابان ولیعصر-بالاتر از خیابان وحید دستگردی(ظفر) -خیابان بابک بهرامی-پلاک ٩-طبقه سوم
تلفن:
83321000 _ داخلی4
دورنگار:
پست الکترونیکی: hzfund@hadafhafez.com
نشانی اینترنتی: mutualfund.hafezbourse.com